ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚ Δ18/Γ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜ, UTP, UCS, LoA) KAI SAFETY (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ)

- ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΕΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚ923/2012 (SERA), ΕΚ255/2010(ATFCM), ΕΚ376/2014 & ΕΚ1018/2015(OCCURENCE REPORTING)

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜ, UTP, UCS, LoA)

- ΘΕΜΑΤΑ SAFETY (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ)

- ΘΕΜΑΤΑ SECURITY (HANSP SECURITY POLICY-OBJECTIVES-MANUAL

- ΘΕΜΑΤΑ QUALIITY (HANSP QUALIITY POLICY-OBJECTIVES-MANUAL