ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ