ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ