Από  1/7/22  οι εξετάσεις ΥΠΑΜ διενεργούνται από την ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

https://hcaa.gov.gr/el