Τετάρτη, 29 Μάιος 2024, 1:13 πμ
Ιστότοπος: Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας
Μάθημα: Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms (ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΚ (ΑΤΜ))
Γλωσσάριο: Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms
E

e-learning // EL

ηλεκτρονική μάθηση, πληροφορικοπαγής εκπαίδευση

early termination of training

πρόωρη λήξη εκπαίδευσης, πρόωρος τερματισμός εκπαίδευσης

EATMN software

λογισμικό EATMN, λογισμικό ΕΔΔΕΚ

effective intensity

ενεργός ένταση

efficiency

αποδοτικότητα, απόδοση

electronic flight instrument system // EFIS

ηλεκτρονικό σύστημα οργάνων πτήσης

elevated heliport

υπερυψωμένο ελικοδρόμιο

elevation

υψόμετρο

elevator

πηδάλιο ανόδου - καθόδου

eligible interrogator code

επιλέξιμος κωδικός ερωτηματοθέτησης