Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

A

acceptance // ACP

αποδοχή

accepting controller

αποδεχόμενος ελεγκτής

accepting unit

αποδεχόμενη μονάδα

accepting unit/controller

αποδεχόμενη μονάδα/ελεγκτής

accident

ατύχημα

accident data reporting // ADREP

αναφορά δεδομένων ατυχήματος

accountable executive

υπόλογο διευθυντικό στέλεχος

accredited medical conclusion

πιστοποιημένη ιατρική γνωμάτευση

accredited representative

διαπιστευμένος αντιπρόσωπος

accuracy

ορθότητα


Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ