Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms


Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε από την ΟΜΕΟΔΕΚ με την επιστημονική συνδρομή της ΕΛΕΤΟ. Η απόδοση των όρων αποτελεί απλώς μια τεκμηριωμένη πρόταση της ομάδας μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ορολογικό πλαίσιο και φυσικά δεν υπαγορεύει την μονοσήματη χρήση τους.  Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ, που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και η μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ

Λέξεις σε παρένθεση (...) χρησιμοποιούνται ως διυκρινιστικοί προσδιορισμοί που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λέξεις σε αγκύλη [...] καταδεικνύουν προαιρετικές πρόσθετες λέξεις  των οποίων η χρήση μπορεί να κρίνεται σκόπιμη σε ορισμένες περιπτώσεις


Για επικοινωνία με την ΟΜΕΟΔΕΚ (για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις νέων όρων κλπ) στείλτει email στο: omeodek@gmail.com
Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

V

very high frequency // VHF

πολύ υψηλή συχνότητα

very high frequency direction finder // VDF

ραδιογωνιόμετρο πολύ υψηλής συχνότητας

very high frequency direction finding station // VDF

ραδιογωνιομετρικός σταθμός πολύ υψηλής συχνότητας

very high frequency omnidirectional radio range // VOR

παγκατευθυντικός ραδιοφάρος πολύ υψηλής συχνότητας

very high frequency omnidirectional radio range / UHF tactical air navigation aid // VORTAC

παγκατευθυντικός ραδιοφάρος πολύ υψηλής συχνότητας / UHF ραδιοβοήθημα τακτικής αεροναυτιλίας // VORTAC

very important person // VIP

πολύ σημαντικό πρόσωπο

VFR flight

πτήση VFR

VHF assignments

εκχώρηση συχνοτήτων VHF

VHF digital link // VDL

ψηφιακή ζεύξη VHF

VHF omnidirectional radio range // VOR

παγκατευθυντικός ραδιοφάρος VHF


Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ