Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

A

adjacent approach(-es)

παρακείμενη(-ες) προσέγγιση(-εις), διπλανή(-ές) προσέγγιση(-εις)

adjacent sector

παρακείμενος τομέας, διπλανός τομέας

adjacent unit

παρακείμενη μονάδα, διπλανή μονάδα

adjust (to)

ρυθμίζω

ADS-C agreement

συμφωνία ADS-C

advanced emission model // AEM

προηγμένο μοντέλο εκπομπών, προηγμένο πρότυπο εκπομπών

advanced surface movement guidance and control system // ASMGCS

προηγμένο σύστημα καθοδήγησης και ελέγχου κινήσεων επιφανείας

advection fog

ομίχλη μεταφοράς

adviser

σύμβουλος

advisory airspace

συμβουλευτικός εναέριος χώρος


Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ