Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

A

aerodrome emergency plan // AEP

σχέδιο έκτακτης ανάγκης αεροδρομίου

aerodrome equipment

εξοπλισμός αεροδρομίου

aerodrome identification sign

πινακίδα αναγνώρισης αεροδρομίου

aerodrome operating minima

επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου, λειτουργικά ελάχιστα αεροδρομίου

aerodrome operations // AO

λειτουργίες αεροδρομίου

aerodrome reference point // ARP

σημείο αναφοράς αεροδρομίου

aerodrome routine meteorological report // METAR

συνήθης μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου, τακτική μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου

aerodrome special meteorological report // SPECI

ειδική μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου, έκτακτη μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου

aerodrome surveillance radar // ASR

ρανταρ επιτήρησης αεροδρομίου

aerodrome target identification system // ATIDS

σύστημα αναγνώρισης στόχων αεροδρομίου


Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ