Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms


Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε από την ΟΜΕΟΔΕΚ με την επιστημονική συνδρομή της ΕΛΕΤΟ. Η απόδοση των όρων αποτελεί απλώς μια τεκμηριωμένη πρόταση της ομάδας μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ορολογικό πλαίσιο και φυσικά δεν υπαγορεύει την μονοσήματη χρήση τους.  Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ, που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και η μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ

Λέξεις σε παρένθεση (...) χρησιμοποιούνται ως διυκρινιστικοί προσδιορισμοί που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λέξεις σε αγκύλη [...] καταδεικνύουν προαιρετικές πρόσθετες λέξεις  των οποίων η χρήση μπορεί να κρίνεται σκόπιμη σε ορισμένες περιπτώσεις


Για επικοινωνία με την ΟΜΕΟΔΕΚ (για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις νέων όρων κλπ) στείλτει email στο: omeodek@gmail.com
Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

A

air traffic control // ATC

έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας // ΕΕΚ

air traffic control clearance

εξουσιοδότηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control instruction

οδηγία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control loop

λειτουργικός κύκλος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control sector

τομέας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control service

υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control unit

μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic controller // ATCO

ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας // ΕΕΚ

air traffic controllers european unions coordination // ATCEUC

συντονισμός ευρωπαϊκών ενώσεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic flow and capacity management // ATFCM

διαχείριση [της] ροής και [της] χωρητικότητας [της] εναέριας κυκλοφορίας // ΔΙΡΧΕΚ


Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ