Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms


Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε από την ΟΜΕΟΔΕΚ με την επιστημονική συνδρομή της ΕΛΕΤΟ. Η απόδοση των όρων αποτελεί απλώς μια τεκμηριωμένη πρόταση της ομάδας μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ορολογικό πλαίσιο και φυσικά δεν υπαγορεύει την μονοσήματη χρήση τους.  Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ, που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και η μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ

Λέξεις σε παρένθεση (...) χρησιμοποιούνται ως διυκρινιστικοί προσδιορισμοί που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λέξεις σε αγκύλη [...] καταδεικνύουν προαιρετικές πρόσθετες λέξεις  των οποίων η χρήση μπορεί να κρίνεται σκόπιμη σε ορισμένες περιπτώσεις


Για επικοινωνία με την ΟΜΕΟΔΕΚ (για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις νέων όρων κλπ) στείλτει email στο: omeodek@gmail.com
Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

A

air traffic flow management // ATFM

διαχείριση [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας // ΔΙΡΕΚ

air traffic flow management departure slot

χρονοθυρίδα διαχείρισης [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας για αναχώρηση

air traffic flow management measure

μέτρο διαχείρισης [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management / air navigation services // ATM/ANS

διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας / υπηρεσίες αεροναυτιλίας // ΔΕΚ/ΥΑΝ

air traffic management / air navigation services constituents

συστατικά στοιχεία διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας / υπηρεσιών αεροναυτιλίας

air traffic management / air navigation services system

σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας / υπηρεσιών αεροναυτιλίας

air traffic management // ATM

διαχείριση [της] εναέριας κυκλοφορίας // ΔΕΚ

air traffic management community

κοινότητα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management functionality

λειτουργική δυνατότητα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management master plan

γενικό πρόγραμμα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας


Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ