Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms


Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε από την ΟΜΕΟΔΕΚ με την επιστημονική συνδρομή της ΕΛΕΤΟ. Η απόδοση των όρων αποτελεί απλώς μια τεκμηριωμένη πρόταση της ομάδας μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ορολογικό πλαίσιο και φυσικά δεν υπαγορεύει την μονοσήματη χρήση τους.  Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ, που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και η μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ

Λέξεις σε παρένθεση (...) χρησιμοποιούνται ως διυκρινιστικοί προσδιορισμοί που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λέξεις σε αγκύλη [...] καταδεικνύουν προαιρετικές πρόσθετες λέξεις  των οποίων η χρήση μπορεί να κρίνεται σκόπιμη σε ορισμένες περιπτώσεις


Για επικοινωνία με την ΟΜΕΟΔΕΚ (για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις νέων όρων κλπ) στείλτει email στο: omeodek@gmail.com
Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

A

air traffic management network // ATMN

δίκτυο διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας // ΔΔΕΚ

air traffic management operational concept

γενικό επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας, επιχειρησιακό σκεπτικό διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management requirements and performance panel // ATMRPP

πάνελ για τις απαιτήσεις και την επίδοση της διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management service delivery management // ATMSDM

διαχείριση παράδοσης υπηρεσίας διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management system

σύστημα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management system requirement

απαίτηση συστήματος διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic service route

διαδρομή υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας

air traffic service unit sector configuration

διάταξη τομέων μονάδας υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας , συνδυασμός τομέων μονάδας υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας

air traffic service(s) // ATS

υπηρεσία(-ες) εναέριας κυκλοφορίας // ΥΕΚ

air traffic services airspace(-s)

εναέριος(-οι) χώρος(-οι) υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας


Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ