Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms


Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε από την ΟΜΕΟΔΕΚ με την επιστημονική συνδρομή της ΕΛΕΤΟ. Η απόδοση των όρων αποτελεί απλώς μια τεκμηριωμένη πρόταση της ομάδας μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ορολογικό πλαίσιο και φυσικά δεν υπαγορεύει την μονοσήματη χρήση τους.  Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ, που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και η μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ

Λέξεις σε παρένθεση (...) χρησιμοποιούνται ως διυκρινιστικοί προσδιορισμοί που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λέξεις σε αγκύλη [...] καταδεικνύουν προαιρετικές πρόσθετες λέξεις  των οποίων η χρήση μπορεί να κρίνεται σκόπιμη σε ορισμένες περιπτώσεις


Για επικοινωνία με την ΟΜΕΟΔΕΚ (για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις νέων όρων κλπ) στείλτει email στο: omeodek@gmail.com
Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

A

air traffic services reporting office // ARO

γραφείο αναφορών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic services surveillance service

υπηρεσία επιτήρησης υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic services surveillance system

σύστημα επιτήρησης υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic services unit

μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic servises message handling service // ATSMHS

υπηρεσία διαχείρισης μηνυμάτων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

air transport

αερομεταφορά(-ες), αεροπορική(-ές) μεταφορά(-ες), εναέρια(-ες) μεταφορά(-ες),

air-filed flight plan

από αέρος κατατειθέμενο σχέδιο πτήσης

air-ground communication

επικοινωνία αέρος-εδάφους, αερεπίγεια επικοινωνία

air-ground control radio station

ραδιοσταθμός ελέγχου [επικοινωνιών] αέρος-εδάφους, ραδιοσταθμός ελέγχου αερεπίγειων επικοινωνιών

air-report // AIREP

εν πτήσει αναφορά, από αέρος αναφορά


Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ