Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms


Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε από την ΟΜΕΟΔΕΚ με την επιστημονική συνδρομή της ΕΛΕΤΟ. Η απόδοση των όρων αποτελεί απλώς μια τεκμηριωμένη πρόταση της ομάδας μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ορολογικό πλαίσιο και φυσικά δεν υπαγορεύει την μονοσήματη χρήση τους.  Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ, που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και η μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ

Λέξεις σε παρένθεση (...) χρησιμοποιούνται ως διυκρινιστικοί προσδιορισμοί που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λέξεις σε αγκύλη [...] καταδεικνύουν προαιρετικές πρόσθετες λέξεις  των οποίων η χρήση μπορεί να κρίνεται σκόπιμη σε ορισμένες περιπτώσεις


Για επικοινωνία με την ΟΜΕΟΔΕΚ (για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις νέων όρων κλπ) στείλτει email στο: omeodek@gmail.com
Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

A

aeronautical fixed telecommunication network // AFTN

αεροναυτικό σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

aeronautical ground light // AGL

επίγειο αεροναυτικό φως

aeronautical information circular // AIC

εγκύκλιος αεροναυτικών πληροφοριών

aeronautical information publication // AIP

εγχειρίδιο αεροναυτικών πληροφοριών

aeronautical information regulation and control // AIRAC

ρύθμιση και έλεγχος αεροναυτικών πληροφοριών

aeronautical information service // AIS

υπηρεσία αεροναυτικών πληροφοριών

aeronautical mobile satellite service // AMSS

αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία

aeronautical mobile service

αεροναυτική κινητή υπηρεσία

aeronautical radio navigation service (RR S1.46)

υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης

aeronautical station

αεροναυτικός σταθμός


Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ