Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

B

back-up

εφεδρικός

backtrack

αναστροφή

balance tab

ζυγοσταθμιστικό πτερύγιο

balked landing

διακοπείσα προσγείωση , ματαιωθείσα προσγείωση

balloon

αερόστατο

bank angle

γωνία κλίσης

barrette

συστοιχία φώτων, εγκάρσια δεσμίδα φώτων

base

βάση, βασικό

base turn

στροφή βάσης, βασική στροφή

basic area navigation // B-RNAV

βασική περιοχική ναυτιλία, βασική περιοχική ναυσιπλοϊα


Σελίδα:  1  2  3  4  (Επόμενο)
  ΟΛΑ