Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

D

danger area

επικίνδυνη περιοχή

dangerous goods

επικίνδυνα υλικά, επιβλαβή υλικά

data

δεδομένα, στοιχεία

data convention

σύμβαση δεδομένων

data link ATIS // D-ATIS

ATIS [μέσω] ζεύξης δεδομένων

data link communications

επικοινωνίες [μέσω] ζεύξης δεδομένων

data link initiation capability

εφαρμογή έναρξης ζεύξης δεδομένων

data link manager // DLM

διαχειριστής ζεύξης δεδομένων

data link VOLMET // D-VOLMET

VOLMET μέσω ζεύξης δεδομένων

data processing

επεξεργασία δεδομένων


Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Επόμενο)
  ΟΛΑ