Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  5  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

G

garbling

παρεμβολή λαθών

gate to gate

από πύλη σε πύλη, από θύρα σε θύρα

general air traffic // GAT

γενική εναέρια κυκλοφορία

general aviation // GA

γενική αεροπορία, γενική αεροπλοϊα

general declaration

γενικό δηλωτικό

general objective

γενικός [αντικειμενικός] στόχος

geodetic datum

γεωδαιτικό δεδομένο αναφοράς

geodetic height

γεωδαιτικό σχετικό ύψος

geoid

γεωειδές

geoid undulation

γεωειδής διακύμανση


Σελίδα:  1  2  3  4  5  (Επόμενο)
  ΟΛΑ