Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

J

jet aircraft

αεριωθούμενο (τζετ) αεροσκάφος

jet blast

απόρρευμα αερίων στροβιλοκινητήρα

jet bridge

γέφυρα επιβίβασης, φυσούνα

jet engine

κινητήρας αεριώθησης (τζετ), σρτοβιλοκινητήρας, αεριοστροβιλωθητήρας

jet stream

ταχύρρευμα

join (to)

προσχωρώ

joining point

σημείο προσχώρησης

judgemental oversteering

υπερστροφή κατά κρίση

just culture

κουλτούρα δικαίου, δικαϊκή παιδεία, δικαιική παιδεία