Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

M

magnetic bearing // QDR

μαγνητική διόπτευση

magnetic heading // QDM

μαγνητική πορεία

main (airport) terminal

κύριος αεροσταθμός

main landing gear

κύριο σύστημα προσγείωσης

maintain (to)

διατηρώ

maintenance

συντήρηση

maintenance resource management // MRM

διαχείριση πόρων συντήρησης

major traffic flow

σημαντική ροή κυκλοφορίας

malfunction

βλάβη, δυσλειτουργία

manage (to)

διαχειρίζομαι


Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Επόμενο)
  ΟΛΑ