Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  5  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

N

name (to)

ονοματοδοτώ

narrow body aircraft

αεροσκάφος στενής ατράκτου

national authorities

εθνικές αρχές

national aviation authority

εθνική αεροπορική αρχή

national supervisory authority // NSA

εθνική εποπτική αρχή

nautical mile(s) // NM

ναυτικό μίλι(α)

navigation

πλοήγηση, ναυσιπλοΐα

navigation lights

φώτα ναυτιλίας, φώτα πλοήγησης

navigation services

υπηρεσίες πλοήγησης

near-parallel runways

σχεδόν παράλληλοι διάδρομοι, πλησιοπαράλληλοι διάδρομοι


Σελίδα:  1  2  3  4  5  (Επόμενο)
  ΟΛΑ