Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

P

pan-european air navigation service

πανευρωπαϊκή υπηρεσία αεροναυτιλίας

pan-European ATM/ANS

πανευρωπαϊκή ΔΕΚ/ΥΑΝ

parking position

θέση στάθμευσης

part-task practice // PTP

[πρακτική] εξάσκηση μερικού έργου

part-task trainer // PTT

εκπαιδευτική συσκευή μερικού έργου

partial

μερικός

partial outage (in the context of contingency)

μερική διακοπή λειτουργίας

parts and appliances

εξαρτήματα και εξοπλισμός

pass (to)

μεταβιβάζω

passive stand

παθητική θέση στάθμευσης


Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Επόμενο)
  ΟΛΑ