Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  14  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

R

radar

ραντάρ

radar approach

προσέγγιση ραντάρ

radar blip

μπλίπ ραντάρ

radar clutter

παράσιτο ραντάρ, παρασιτικό σήμα ραντάρ

radar contact

επαφή ραντάρ

radar control

έλεγχος [με] ραντάρ

radar controller

ελεγκτής ραντάρ

radar display

οθόνη ραντάρ, απεικόνιση ραντάρ

radar echo

ηχώ ραντάρ

radar heading

πορεία ραντάρ


Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  14  (Επόμενο)
  ΟΛΑ