Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  21  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

S

safety

ασφάλεια (από ακούσιους παράγοντες)

safety action group // SAG

ομάδα δράσης για την ασφάλεια

safety area

περιοχή ασφαλείας

safety argument

επιχειρηματολογία ασφάλειας, επιχείρημα ασφάλειας

safety assurance

εγγύηση [της[ ασφάλειας, διασφάλιση [της[ ασφάλειας

safety case

υπόθεση ασφάλειας

safety data collection and processing system // SDCPS

σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ασφάλειας

safety directive

οδηγία ασφάλειας

safety investigation

διερεύνηση ασφάλειας

safety management manual // SMM

εγχειρίδιο διαχείρισης [της] ασφάλειας


Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  21  (Επόμενο)
  ΟΛΑ