Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

T

tab

πτερυγίδιο

tabular display

πινακοειδής απεικόνιση, πινακοειδής οπτική παρουσίαση

tail

ουρά

tail fin

ουραίο πτερύγιο

tail rotor

ουραίο στροφείο

tailwind

ούριος άνεμος

take account of (to)

λαμβάνω υπόψη

take off distance available // TODA

διαθέσιμη απόσταση απογείωσης

take off run available // TORA

διαθέσιμο για απογείωση μήκος διαδρόμου

take-off alternate

εναλλακτικό [αεροδρόμιο] απογείωσης


Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Επόμενο)
  ΟΛΑ