Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

V

validation

επικύρωση

vapour trail

ίχνος συμπύκνωσης

variable pitch propeller

έλικα μεταβαλλόμενου βήματος

vectoring

καθοδήγηση

vendilation

εξαερισμός

verification

επαλήθευση

verify (to)

επαληθεύω

vertical separation

κατακόρυφος διαχωρισμός

vertical navigation // VNAV

κατακόρυφη ναυτιλία, κατακόρυφη ναυσιπλοΐα

vertical stabilizer

κατακόρυφος σταθεροποιητής , κατακόρυφο ουραίο πτέρωμα, κατακόρυφο σταθερό


Σελίδα:  1  2  3  4  (Επόμενο)
  ΟΛΑ