Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

W

wake

απόρρευμα

wake turbulence

αεροδίνες

warning

προειδοποίηση

water patches

λιμνάζοντα νερά

waterspout

θαλάσσιος σίφωνας

waypoint

σημείο διαδρομής

web-based training // WBT

εκπαίδευση βασισμένη στο διαδίκτυο, ιστοπαγής εκπαίδευση

wet (runway)

βρεγμένος (διάδρομος)

wet snow

υγρό χιόνι

wheel well

υποδοχή τροχών συστήματος προσγείωσης


Σελίδα:  1  2  3  (Επόμενο)
  ΟΛΑ