Πως αναρτώ ένα Αρχείο

Για να ανοίξει ο εκπαιδευόμενος το αρχείο πρέπει να έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του το αντίστοιχο πρόγραμμα. (πχ. αν αναρτήσω ένα xls πρέπει ο χρήστης να έχει το Exel  για να μπορέσει να το δεί)

Ανέβηκε στις 8/12/20, 14:46