Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://support.office.com/en-us/article/video-record-presentations-2570dff5-f81c-40bc-b404-e04e95ffab33 για να ανοίξετε τον πόρο.