ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΕΚ (ASR COURSE)