Είναι δοκιμαστικό Course  για να δούν οι συνάδελφοι την χρήση του chat και του Forum