ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ YEK (ATS) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚ 923/2012-1185/2016 (SERA), ΕΚ 255/2010, ΕΚ 376/2014, ΕΚ1018/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΕΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚ923/2012-EK1185/2016 (SERA), ΕΚ255/2010(ATFCM), ΕΚ376/2014 & ΕΚ1018/2015(OCCURENCE REPORTING)