Απαραίτητη ανανεωτική εκπαίδευση κάθε έξι (6) χρόνια από τον ορισμό του ο εξεταστής θα παρακολουθεί 6ωρη ανανεωτική εκπαίδευση, με ύλη και πρόγραμμα (syllabus) που θα σχετίζεται με:

 

α Επικαιροποίηση φρασεολογιών

β Τεχνικές προφορικής εξέτασης

 

Κατόπιν θα εξετάζει εικονικά έναν άλλον εξεταστή υπό την εποπτεία αρχαιότερου εξεταστή ο οποίος θα συντάσσει έκθεση στην οποία θα υπάρχει ρητή αξιολόγηση ως: «Επαρκής» ή «Μη Επαρκής». Όποιος εξεταστής κρίνεται ως «Επαρκής» διατηρεί την ιδιότητα του εξεταστή ΕΠΑΓΕ και ΕΠΕΓΕ  για τα επόμενα 6 έτη.


ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣHΣ ΚΕΠΑΘΜ/Α1/Α
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (COURSE LEADER) ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

MANAGER ΓΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Η ανανεωτική εκπαίδευση Αξιολογητών επάρκειας έχει σκοπό την ανανέωση της καταχώρησης “ASR” με την σύγχρονη ανανέωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη καταχώρηση αδείας ΕΕΚ.
ΣΤΟΧΟΙ
  • Οι εκπαιδευόμενοι αναγνωρίζουν και διατυπώνουν την έννοια της αξιολόγησης-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
  • Οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν τους σωστούς όρους επικοινωνίας για την προετοιμασία και ενημέρωση των αξιολογούμενων
  • Οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν τις διαφορές προφορικής και πρακτικής αξιολόγησης
  • Οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν την έννοια debriefing