ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΕΚ (RFSR ASR COURSE)

ΕΞΕΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ HUM-4 REFRSHER ASR

ΕΞΕΤΑΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ HUM-4 REFRSHER ASR