Το παρών εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σει Οδηγούς-Πυροσβέστες και Μηχανολόγους της  ΥΠΑ.

Στο πρόγραμμα αυτό αφιερώνονται 2 μέρες στο αντικείμενο  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ