Οι εκπαιδεύσεις του ΚΕΠΑΘΜ A1

Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευση των ΕΕΚ στην Προβληματική Χρήση Ψυχοτρόπων Ουσιών.

Teacher: Ελ. Χριστοδούλου

Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης ΕΕΚ/ΚΕΠΑΘΜ/Α1

Teacher: Ελευθερία Χριστοδούλου.

Πρόγραμμα Εκπαιδευσης SUP

Course Leader : Ελευθερία Χριστοδούλου

TEACHER: Ελευθερία Χριστοδούλου