Το μάθημα πραγματεύεται τις διάφορες έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουμε εν ώρα εργασίας ως ΕΕΚ της Προσέγγισης Αθηνών και αφορούν τα κύρια συστήματα και υποδομές που χρησιμοποιούμε (υποβάθμιση του συστήματος PALLAS 3G, υποβάθμιση του συστήματος VAR, ειδικές περιπτώσεις υποβάθμισης).