Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος ( Course Leader) : Μαρία Τσαραμύρση 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος ( Course Leader) : Μαρία Τσαραμύρση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  αποτελείται από θεωρητική εκπαίδευση και  περιλαμβάνει θέματα που μπορούν να καλύψουν  το εύρος των απαιτούμενων θεμάτων ανανεωτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην πράξη και εκπαιδευτών σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται με τη μορφή e-learning λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την πανδημία COVID-19.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται σε αδειοδοτημένο προσωπικό EEK με σκοπό τη διατήρηση της ισχύος της καταχώρισης άδειας. Συνιστά εκπαίδευση, με σκοπό τη διατήρηση των δεξιοτήτων και την παροχή επιπρόσθετων γνώσεων για την παροχή εκπαίδευσης στην πράξη και σε συνθετικά μέσα εκπαίδευσης και εποπτείας σε επιχειρησιακή θέση ή τομέα και γενικότερα εκπαιδευτικού έργου στη μονάδα. Αποτελείται από 14 ώρες θεωρητική εκπαίδευση (e-learning) και μία ώρα Τεστ (σύνολο 15 ώρες).