Το course αυτό δημιουργήθηκε για να αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό  της εκπαίδευσης της εταιρίας ..................  στο αντικείμενο ...............................για το προσωπικό της Δ19/Β