Παρουσίαση του Δρ Μαλάκη Ευστ. για τις βασικές έννοιες που αφορούν στην εκπόνηση Αξιολογήσεων Ασφάλειας σύμφωνα με τον EU 2017/373

Η παρουσίαση του Δρ Μαλάκη Ευστ.στη ενημέρωση των SFPs που υλοποιήθηκε από την Δ18 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Presence στις 16/4/2021