ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ) ΕΕΚ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Ημερ. Έναρξης: 07.02.2022     Ημερ. Λήξης: 13.04.2022   

ΑΘΗΝΑ

Παλαιός Πύργος Εναερίου Κυκλοφορίας του Κρατικού Αερολιμένος Αθηνών (1955-1959)