ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ) ΕΕΚ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Ημερ. Έναρξης: 07.02.2022     Ημερ. Λήξης: 13.04.2022   

ΑΘΗΝΑ