Ετήσια στα "refresher courses" οι υπάλληλοι επιμορφώνονται με επιχειρησιακά θέματα. Η θεματολογία της εκπαίδευσης προκύπτει από τις ελλείψεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά και από τις απαντήσεις των υπαλλήλων σε διεξαγωγή έρευνας ασφαλείας.