ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΕΚ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΦΩΝΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ATSEP QUALIFICATION TRAINING – STREAM COMΜUNICATIONS SUBSTREAMS COMMUNICATIONS-VOICE AND COMMUNICATIONS-DATA”.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΦΩΝΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( COMΜUNICATIONS/COMMUNICATION-VOICE AND COMMUNICATIONS-DATA) 28/2/23έως και 28/3/23