ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ YEK (ATS) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚ 923/2012-1185/2016 (SERA), ΕΚ 255/2010, ΕΚ 376/2014, ΕΚ1018/2015