Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

  • login από τους εκπαιδευόμενους - πως πάμε στο ΤΕΣΤ προς απάντηση

  • Παρουσίαση του περιβάλλοντος των εξετάσεων

  • Πως θα δούμε τα αποτελέσματα