Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms


Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε από την ΟΜΕΟΔΕΚ με την επιστημονική συνδρομή της ΕΛΕΤΟ. Η απόδοση των όρων αποτελεί απλώς μια τεκμηριωμένη πρόταση της ομάδας μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ορολογικό πλαίσιο και φυσικά δεν υπαγορεύει την μονοσήματη χρήση τους.  Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ, που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και η μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ

Λέξεις σε παρένθεση (...) χρησιμοποιούνται ως διυκρινιστικοί προσδιορισμοί που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λέξεις σε αγκύλη [...] καταδεικνύουν προαιρετικές πρόσθετες λέξεις  των οποίων η χρήση μπορεί να κρίνεται σκόπιμη σε ορισμένες περιπτώσεις


Για επικοινωνία με την ΟΜΕΟΔΕΚ (για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις νέων όρων κλπ) στείλτει email στο: omeodek@gmail.com
Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

U

undercarriage system

σύστημα προσγείωσης

unforseen outage (in the context of contingency)

απρόβλεπτη διακοπή λειτουργίας

unit competence scheme // UCS

σχέδιο επιχειρησιακής επάρκειας [προσωπικού] μονάδας

unit endorsement

καταχώριση εκπαιδευτή

unit rate

τιμή μονάδας

unit training

εκπαίδευση στη μονάδα, εκπαίδευση μονάδας

unit training plan // UTP

πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας

universal safety oversight audit programme // USOAP

παγκόσμιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων εποπτείας της ασφάλειας

unlawful interference

παράνομη παρέμβαση, έκνομη ενέργεια

unlimited route concept

το σκεπτικό των απεριόριστων [εναέριων] διαδρομών


Σελίδα: (Προηγούμενο)   1  ...  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ