Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

U

UHF tactical air navigation aid // TACAN

UHF ραδιοβοήθημα τακτικής αεροναυτιλίας

ultra high frequency direction finder // UDF

ραδιογωνιόμετρο υπερυψηλής συχνότητας, ραδιογωνιόμετρο πάρα πολύ υψηλής συχνότητας

ultra-high frequency // UHF

υπερυψηλή συχνότητα, πάρα πολύ υψηλή συχνότητα

uncertainty phase // INCERFA

φάση αβεβαιότητας

undercarriage system

σύστημα προσγείωσης

unforseen outage (in the context of contingency)

απρόβλεπτη διακοπή λειτουργίας

unit competence scheme // UCS

σχέδιο επιχειρησιακής επάρκειας [προσωπικού] μονάδας

unit endorsement

καταχώριση εκπαιδευτή

unit rate

τιμή μονάδας

unit training

εκπαίδευση στη μονάδα, εκπαίδευση μονάδας


Σελίδα:  1  2  3  4  (Επόμενο)
  ΟΛΑ