πως καταχωρώ ένα Quiz αντίγραφο από Quiz άλλου μαθήματος

1. Πηγαίνω στο course  από όπου θέλω να αντιγράψω το quiz        bacup,  κάνω unklic  τους users  και  δημιουργώ το backup αρχείο μου για το συγκεκριμένο activity με το file name που θέλω.

2. Πηγαίνω στο course όπου θέλω να προσθέσω το quiz       restore , επιλέγω το backup  αρχείο που έφτιαξα στο προηγούμενο βήμα, επιλέγω πάλι το course που θέλω να πάει το αντίγραφο και next, next, perform backup.

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 3 Απρίλιος 2021, 8:24 πμ