Πως καταχωρώ ένα quiz από Question Bank άλλου μαθήματος.

1. And an activity or resource και προσθέτω quiz.

2. Επιλέγω το quiz,   Edit quiz,  Add,  Εδώ επιλέγω κατά την κρίσημου ή from Question Bank ή  a radom question.

3. Επιλέγω την Question Bank

4. Επιλέγω τις ερωτήσεις που θέλω να έρθουν στο συγκεκριμένο τεστ ή τον αριθμό των τυχαίων ερωτήσεων σε αντιστοιχία με την επιλογή που έχω κάνει στο βήμα 2.


Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 3 Απρίλιος 2021, 8:33 πμ