Βήμα 3

Πως Αποθηκεύω την καταγραφή μου σε μορφή MP4

Προσοχή !!! για να ανεβεί το MP4 στην πλατφόρμα χωρίς προβλήματα φροντίστε να το αποθηκεύσετε με λατινικούς χαρακτήρες στο file name. Αφού ανεβεί, και βεβαιωθείτε ότι παίζει, μπορείτε από το  edit να αλλάξετε τους λατινικούς χαρακτήρες σε Ελληνικούς.


302.6KB Αρχείο βίντεο (MP4) Ανέβηκε στις 15/03/20, 23:29