Πως τροποποιώ το profile μου.

Προσοχή!

H Αλλαγή του password  είναι διαθέσiμη στην  επιλογή  Preferences/Προτιμήσεις

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το  ΟΝΟΜΑ και το ΕΠΩΝΥΜΟ

Ανέβηκε στις 2/12/20, 21:16